Bedrijfsanalyse & Advies

Met de (Human) Business Scan maak ik een blauwdruk van de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie om knelpunten en verbeterpotentieel inzichtelijk te maken.



Ik kan ook ondersteunen op een specifiek onderwerp, zoals capaciteitsmanagement, de ontwikkeling van een financieel & operationeel dashboard, verhoging van kwaliteit, klanttevredenheid.



Voor SONS18 heb ik een risico analyse uitgevoerd op vervoer en verkeersintensiteit (personen en materieel) op 21 locaties in de Achterhoek en een analyse op Logistiek & Facilitair Management.

Op basis daarvan heeft Daadhartig.nl advies uitgebracht op gebied van:

  • Inrichting planningstool personenvervoer
  • Logistieke coördinatie en Facilitaire planning SONS18 van het Special Olympisch Dorp, 4 Funpleinen & 21 (sport)locaties
  • 2-daagse Transport- en Cateringplanning voor 4000 mensen per dag met een distributie <2uur.

Financiële analyse & (rolling) forecast B&B


I.v.m. de aanschaf van een nieuwe woonboot voor de uitbreiding van de bestaande B&B heb ik een financiële analyse uitgevoerd op ervaringscijfers.
Op basis daarvan heb ik een nieuw business model ontwikkeld inclusief forecast en dashboard als input voor de investeringsbegroting.
Resultaat: Groen Licht op de begroting!

Bedrijfscan Operational Excellence


Voor Menzies Aviation heb ik een Business Scan uitgevoerd met als doel het zichtbaar maken van verbeterpotentieel op gebied van:

  • Efficiëntere bedrijfsvoering en werkprocessen
  • Kwalitatieve verbetering inzet van capaciteit

Optimalisatie Back-office


Voor Appel4you.nl is een totaalanalyse uitgevoerd op de backoffice activiteiten, zoals inkoop, facturatie, financiële administratie, planning en personele inzet.
Her verbeterpotentieel is ook omgezet naar een plan van aanpak en is inmiddels geïmplementeerd en operationeel.
Alle processen zijn geoptimaliseerd, geüniformeerd en gestandaardiseerd voor de reguliere doelgroep en de collega's uit het sociale domein.